— Dětské kategorie —

Předškoláci do 7 let ..................... 50 metrů

Děti 7 -  9 let.................................... 100 metrů

Děti 10 - 12 let.................................. 200 metrů

Děti 13 - 15 let....................................500 metrů

Dětské závody se poběží na uzavřené části komunikace v prostoru od startu k dolní křižovatce.